Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.kisskissbijoux.com 

Sklep Kiss Kiss Bijoux jest prowadzony przez:

LUK IT 

Ul. Gorlicka 58B/15
51-166 Wrocław

E-mail:  kontakt@kisskissbijoux.com  

NIP: 884-247-89-76
REGON: 364403517

Konto bankowe: MBank 71 1140 2004 0000 3002 7623 8886

dalej zwanym „Sprzedającym”.

1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zakupi produkt niemający w przeważającym stopniu związku z tą właśnie działalnością, dalej nazwana „Klientem”.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę,  za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

3. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta i dokonaniu przedpłaty. Na dokonanie przedpłaty Klient ma 14 dni od złożenia zamówienia.

4. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia w przeciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

6. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są nowe.

7. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon, faktura imienna lub faktura VAT (w zależności od życzenia Klienta).

8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.

9. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Sprzedającego. Jeżeli zakupiony przez Klienta towar okaże się wadliwy, konsument może skorzystać z prawa do 24 m-cy rękojmi (od momentu otrzymania towaru) w postaci naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, przy czym wybór formy rękojmi należy do Konsumenta. Konsument może zażądać od razu zwrotu gotówki, chyba, że sprzedający niezwłocznie naprawi lub wymieni produkt na nowy, przy czym naprawiać może tylko 1 raz .Wszelkie koszta reklamacji, w tym koszty odesłania i ekspertyzy ponosi Sprzedawca.

10. W przypadku, gdy zgłoszenie nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym.

11. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umowy na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich. Sprzedający w ciągu czternastu dni dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

12. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

13. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że są oznaczone jako ceny netto.

14. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego)

15. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochranie danych osobowych z 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25 maja 2018r. Klienci podając woje dane osobowe Sprzedającemu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania sowich danych osobowych.

16. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy. 

17.  Rejestracja, a także i złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997)

18. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

18. O zmianach regulaminu i ich zakresie rejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce (http://kisskissbijoux.com/strona/regulamin) Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne niż aktualnego. 

20. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się tutaj: http://kisskissbijoux.com/strona/zamowienia 

21.  Procedury zwrotów, wymian, reklamacji zostały opisane tu: http://kisskissbijoux.com/strona/zwroty 

22. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.